O škole

Hudební škola Holice byla založena v roce 1952, do té doby hudební vzdělání zajišťovali soukromí učitelé. Prvním učitelem na hudební škole se stává významný holický rodák, absolvent varhanické školy pražské konzervatoře a velký milovník dechové hudby Jan Holub.

Škola měla zpočátku velmi omezené prostředky pro výuku. Ve spolupráci s inspektorem Šimečkem položili velmi dobrý základní kámen k rozvoji hudební školy. Další posilou se stává Jindřich Němeček. Zpočátku se vyučovalo hře na klavír, akordeon, klarinet, pozoun, trubku, lesní roh a další dechové nástroje včetně hudební nauky a sborového zpěvu. Láska k dechové hudbě vedla Jana Holuba k založení mládežnického dechového orchestru. V prvním školním roce měla škola 70 žáků, ale měla omezené učební prostory, výuka probíhala v budově osmileté střední školy v Holubově ulici.

V roce 1953 rozšiřuje pedagogické řady pan Stanislav Mužík učitel hry na housle, čímž se výuka rozšířila o hru na housle a houslovou souborovou hru. Pro výuku získává škola budovu č. 4 na náměstí. O 2 roky později nastupuje do školy pedagog a budoucí ředitel pan Josef Sedlařík absolvent pražské konzervatoře, který vyučuje hru na klavír a varhany. Škola se stává důležitou součástí života města a obohacuje kulturní život nejen ve městě, ale i v okolí.

Ve školním roce 1958/59 dochází ke změně ředitele. Nástupcem Jana Holuba se stává Josef Sedlařík a škola získává nové prostory a stěhuje se do domu na náměstí č. p. 19 a o 3 roky později do Husovy ulice č.p. 406, kde škola sídlila do roku 2014. Během několika let se rozšiřuje pedagogický sbor o další pedagogy a postupně se zřizují nové obory.

V roce 1962 byla výuka na škole rozšířena o výtvarný obor, kde jako první pedagogicky působili Zdeněk Šimůnek a Jaroslav Vondráček. Ve školním roce 1965/66 byl pod vedením paní Libuše Jilemnické zřízen taneční obor a v roce 1967 literárně – dramatický obor.

Školní rok 1972/73 byl zahájen v čele s novým ředitelem Jindřichem Doskočilem. V průběhu dalších let bylo pro velký zájem o studium na hudební škole zřízeno několik detašovaných pracovišť. V roce 1978 byly pro výtvarný a taneční obor získány nové prostory v ZDŠ Holice II.

Přelomový rok 1989/90 přinesl personální změny, Jindřich Doskočil byl odvolán z funkce ředitele a na jeho místo město jmenovalo pana Vítězslava Sedláka. 1. ledna 1994 se škola stává příspěvkovou organizací a v témže roce 1994 se ředitelem školy stává Jiří Růžek. V roce 2004 škola získává nové prostory pro výuku výtvarného a tanečního oboru v Růžičkově ulici.

Školní rok 2012/13 byl zahájen pod novým vedením Mgr. art. Františka Machače a v roce 2014 ZUŠ Holice s přestěhováním do nové budovy mění svůj název na Základní uměleckou školu Karla Malicha.