Pěvecké sbory

Pěvecký sbor Malicháček

Ve školním roce 2015/2016 na Základní umělecké škole Karla Malicha vznikl na popud ředitele školy Mgr. art. Františka Machače dětský pěvecký sbor. Jeho činnost zaštítili svým pedagogickým vedením Magdaléna Vlasáková a Martin Beran, korepetitorkou se stala Tereza Vostřelová. Záhy se sbor plně identifikoval se svou školou přijetím jména Malicháček (a také skrze maskota, pandu Karla), navenek pak zaujal decentním sborovým oblečením, ale především svými kvalitními pěveckými výkony.

Vedení: Bc. Martin Beran

 


 

Pěvecký komorní sbor

V září roku 2016 na škole vznikl komorní pěvecký sbor složený z žáků pěveckého oddělení p. uč. Lisé, určený pro zkušenější zpěvačky a zpěváky.

Vedení: Magdalena Lisá