Pěvecké sbory

Dětský pěvecký sbor Malicháček

Dětský pěvecký sbor Malicháček vznikl ve školním roce 2015/2016 jako první kolektivní pěvecké těleso působící pod novou hlavičkou Základní umělecké školy Karla Malicha. Sbor v současnosti tvoří 21 zpěváků ve věku od 9 do 16 let. V krajských kolech soutěžních přehlídek si Malicháček dosud vyzpíval čtyři stříbrná pásma (2016, 2017 a 2019), pravidelně vystupuje na školních koncertech, v rámci projektu ZUŠ Open i na městských slavnostech v Pardubicích a Holicích. Účastnil se několika festivalů (Festival pěveckých sborů Pardubice, Sezemické Vorání, Holické sborování), opakovaně zavítal mezi klienty holického sanatoria TOPAS a měl příležitost spolupracovat i s kytaristou Štěpánem Rakem a hercem Alfrédem Strejčkem.

V minulosti se sbor podílel jak na provedení suity Šest moravských vánočních koled Petra Zapletala a části cyklu Luboše Fišera Vánoční, na kterých spolupracoval s dalšími sbory a soubory školy, tak i na komponovaném programu S dechnou na muzikál pořádaném Dechovým orchestrem Kulturního domu města Holic. Loni v prosinci měli diváci možnost zhlédnout představení žáků literárně-dramatického oboru Stalo se o Vánocích, k němuž členové Malicháčku obstarali pěvecký doprovod. V červnu t. r. byl sbor vybrán jako zástupce Pardubického kraje k účasti na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, která na autentickém místě připomene 80. výročí lidické tragédie.  

Na svůj zatím jediný zahraniční koncertní zájezd vycestoval Malicháček v červnu r. 2019 do dánské Kodaně.

V čele sboru stojí od jeho založení Martin Beran, v počátcích se na hlasové výchově zpěváků podílela Magdalena Lisá. Klavírní doprovod zajišťuje Tereza Vostřelová.

 

Komorní pěvecký sbor

    Ve školním roce 2016/2017 byl založen Komorní pěvecký sbor, který navštěvují žáci a žákyně, jejichž hlavním oborem je sólový zpěv. Náplní práce ve sboru je schopnost intonačně zvládat dvojhlas, tříhlas i vícehlas, zpěváci se zároveň učí vzájemnému naslouchání, ohleduplnosti a zodpovědnosti k druhým. Výsledky společného muzicírování měli žáci možnost prezentovat na několika akcích, jako je např. ZUŠ Open nebo adventní a vánoční koncerty. Opakovaně se také zúčastnili soustředění sborů, souborů a orchestrů, kde vystoupili rovněž. Své výsledky přinesla i mezioborová spolupráce. Komorní pěvecký sbor se mj. stal součástí i tak velkého díla, jakým je Česká mše vánoční ,,Hej, mistře!“ Jakuba Jana Ryby v podání žáků a učitelů ZUŠ.

 

                                                                                          Magdalena Lisá

 

 

Smíšený pěvecký sbor Malichor

 

Smíšený pěvecký sbor Malichor byl založen v říjnu roku 2018 a navazuje na místní sborovou tradici, v minulosti reprezentovanou zejména zpěváckým spolkem Neptalim, jenž v letech 1863–1938 vyvíjel bohatou činnost.

Malichor čítá 20 aktivních zpěváků (zpravidla rodičů žáků školy a dalších sborových nadšenců) a během své dosavadní činnosti se už podílel na několika významných projektech: šlo o provedení cyklu písní a koled Luboše Fišera Vánoční v r. 2018 a realizaci slavné Rybovy České mše vánoční, která se r. 2019 setkala u veřejnosti s velkým ohlasem. Smíšený pěvecký sbor Malichor také spolupracoval s Dechovým orchestrem Kulturního domu města Holic na realizaci tematického pásma S dechnou na pokračování, při němž orchestr představil v originálních aranžích znělky známých televizních seriálů. Sbor je dále pravidelně zván na tradiční Festival pěveckých sborů, který se každoročně odehrává v Pardubicích, loni v říjnu byl hostem 2. ročníku Sezemického Vorání a stál u zrodu dalšího počinu na poli setkávání pěveckých těles, a sice Holického sborování, jehož 2. ročník se na půdě naší ZUŠ odehraje letos v červnu.

V listopadu 2021 si ze soutěžního klání Choralia Chrudim přivezl i svou první trofej, a to stříbrné pásmo.

Originální název smíšeného pěveckého sboru Malichor vymyslela jeho členka, sopranistka Irena Vocásková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský pěvecký sbor Malicháček

 

 

Komorní pěvecký sbor

 

 

 

Smíšený pěvecký sbor Malichor