Literárně dramatický obor

Výuka literárně-dramatického oboru je zaměřena především na dramatické etudy rozvíjející dětskou fantazii, slovní a herecký projev nebo pantomimické vyjadřování a improvizaci. Děti velmi baví hra s prstovými maňásky, hrajeme loutkové divadlo, převlékáme se do masek a kostýmů. Máme za sebou několik divadelních vystoupení pro rodiče a také pro děti z mateřské školy.

Všichni žáci se podílejí na vydávání literárně-dramatického časopisu Bageta. Mladí reportéři přispívají do kulturní, hudební, zábavné rubriky, zkoušejí vytvářet křížovky, komiksy, reklamy, interview, psát básničky nebo recenze na filmová představení. Cílem je, aby práce se slovem, mluveným i psaným, současné děti i v době počítačů stále bavila a rozvíjela jejich schopnost živé a spontánní mezilidské komunikace.

 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé