Výtvarný obor

Kolektivní výuka v počtu max. 15 žáků probíhá 1x týdně v rozsahu 2 – 3 lekce (1 lekce = 45 minut v budově ZUŠ Karla Malicha a na odloučených pracovištích v Býšti a v Dašicích.

Věnujeme se klasickým výtvarným technikám, jako je kresba tužkou, tuší, uhlem, rudkou nebo malba temperovými a vodovými barvami či pastelem. Zabýváme se i méně tradičními technikami, jako je malba houbou, prstová malba, malba nití, vosková batika, kašírování nebo linoryt a suchá jehla.


Odborné studijní činnosti střídáme s výtvarnými hrami, podporujícími rozvoj dětské fantazie. K uvolnění, odstranění napětí a zlepšení vnitřní rovnováhy nám slouží abstraktní pocitová malba, k rozvoji zručnosti zase práce s keramickou hlínou nebo drátkování. Součástí výuky výtvarného oboru je pravidelné fotografování v přírodě.

 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé