Dechové orchestry

Přípravný dechový orchestr BaŠaPa

Pro žáky hrající na dechové nástroje se naskýtá možnost již od nejútlejšího věku se zapojovat do hry v Přípravném dechovém orchestru BaŠaPa, kde získávají zcela jiný pohled na problematiku hry, než se žákům dostává na individuálních hodinách. Zapojení různých nástrojových skupin, odpovědnost jednotlivců za celek, společný nácvik skladeb, koncertní vystoupení nebo několikadenní soustředění učí děti zcela jiným životním podnětům a cílům. Na přípravný orchestr dále navazuje velký dechový orchestr BaŠaPa, kde žáci ještě více umocňují dříve získané vědomosti.

Vedení: Mgr.art. Ondřej Lisý

 


 

Dechový orchestr BaŠaPa

Historie orchestru začíná v letech 2003 – 2004, kdy pod vedením Františka Machače vzniká seskupení dětí, z Rovně a okolí hrajících na dechové hudební nástroje. Od roku 2011 se stává Dechovým orchestrem ZUŠ Holice. Orchestr se ve velké míře podílí na vystoupeních prezentujících ZUŠ Karla Malicha v očích obyvatel nejen Holic a blízkého okolí, ale i za hranicemi kraje a v zahraničí. Navíc slouží jako reprezentační aparát na mnohých významných slavnostech, koncertech a jiných veřejných vystoupeních. Hra v orchestru u žáků rozvíjí zkušenosti a hudební podněty získané díky hře v individuálních hodinách s učitelem a v hromadně vyučovaných předmětech.

Vedení: František Machač