Dechové orchestry

Přípravný dechový orchestr BaŠaPa a Dechový orchestr BaŠaPa 

Počátek Dechového orchestru BaŠaPa lze datovat ke školnímu roku 2003/2004. V této době, jen pár kilometrů od Holic, vznikl soubor složený z žáků pana učitele Františka Machače.

Výběr muzikantů se zájmem o dechovou hudbu dal vzniknout souboru s nezvyklým názvem BaŠaPa,

který byl utvořen z prvních slabik příjmení čtyř zakládajících členů tohoto hudebního tělesa – Václava Bachury, sourozenců Marka a Michala Šándorových a Petra Pavíčka. Netrvalo dlouho a soubor se velmi rychle začal objevovat na akcích v nejširším okolí.

V roce 2011 se toto těleso stalo součástí Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích. Tím se začala psát novodobá historie mládežnické dechové hudby v našem městě. Postupem let se počet členů rozšiřoval až do současných padesáti žáků z Holic a nejširšího okolí, hrajících na dechové a bicí hudební nástroje.

Ve školním roce 2013/2014 se na naší škole otevírá pod vedením pana učitele Mgr. art. Ondřeje Lisého nový předmět, Přípravný dechový orchestr BaŠaPa, v němž mají možnost nalézt uplatnění začínající hráči na dechové a bicí nástroje a kde se seznamují i s elementárními návyky hry v souboru. Čekají je jednoduché úpravy lidových písní, učení spolupráce, základů ladění a dirigentských gest. Postupně se z nich stávají hráči především pro Dechový orchestr BaŠaPa, ale také pro soubory v nejbližším okolí.

Od září školního roku 2018/2019 se na vedení Dechového orchestru BaŠaPa podílí mimo již výše zmíněného pedagoga a zakladatele Františka Machače také Mgr. art. Ondřej Lisý.

Repertoár tělesa je velmi rozmanitý a obsahuje skladby českých a světových autorů, taneční a lidové písně, ale také hudbu filmovou a populární. Orchestr se pravidelně účastní soutěží vypisovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, spolupracuje na projektech pořádaných ZUŠ a vystupuje na akcích v blízkém i vzdáleném okolí.

Dechový orchestr BaŠaPa měl také možnost reprezentovat Holice a celý region Holicka v partnerských městech Strzelce Opolskie (Polsko) a Medzev (Slovensko).

 

                             

                                                          Ondřej Lisý

 

Přípravný dechový orchestr BaŠaPa 2022

Dechový orchestr BaŠaPa 2022