Taneční obor

Hlavní podstata oboru je kladena na celistvost taneční výchovy, která vede k propojení fyzického a psychického růstu dětské osobnosti.

Citlivým přístupem a metodickými prostředky motivujeme žáky k osvojení si správného držení těla, základných pohybových principů a tanečních prvků již v jejich raném věku.

Prostřednictvím tanečních improvizací a tanečních her rozvíjíme představivost a poskytujeme dětem bezpečné prostředí k sebevyjádření skrze jejich přirozený taneční projev a intenzivní psychický i fyzický prožitek, který tak tímto pěstujeme.

V neposlední řadě vzděláváme žáky v oblasti tanečního umění a umění jako takového, a kultivujeme u nich tak schopnost porozumět obsahu uměleckého díla, hodnotit ho a chápat v souvislostech.  

Žáci na tanečním oboru se především učí základům současného, klasického a lidového tance. Součástí studia je také účast na veřejných vystoupeních, tanečních přehlídkách a soutěžích.

Z významnějších počinů tanečního oboru v posledních letech jmenujme především inscenaci baletního představení Louskáček na hudbu Petra Iljiče Čajkovského v roce 2017.

 

 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé