Hudební obor

Vyučování hudebního oboru probíhá formou individuální výuky (případně ve skupině 2 - 4 žáků). Hudební obor je realizován přípravným studiem (1-2 roky), základním studiem prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně. Ke studiu hudebního nástroje nebo zpěvu žákům přibývají další povinné předměty jako přípravná hudební výchova nebo hudební nauka.

Žáci základního studia se podle svých schopností zapojují do školních orchestrů, souborů a sborů.

V současné době se vyučují tyto obory: Hra na klavír, varhany,elektrické klávesové nástroje, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, klasická kytara, elektrická kytara, harfa, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka,lesní roh, baryton, trombon, tuba, zpěv a bicí nástroje.

 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé Klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Bicí oddělení Pěvecké oddělení