Hudební obor

Bc. Beran Martin
klavír, varhany, hudební nauka, DPS Malicháček


Bezdíčková Pavla
akordeon, EKN


Burianová Hana
housle, viola


Mgr. Černovská Marie

klavír, EKN, hudební nauka ) mateřská dovolená


Čonka Jan
kytara


Bc. Doubek Šedajová Kamila
klavír


Ing. Ďoubalíková Veronika
zobcová flétna, hudební nauka, přípravná hudební nauka 


Frošová Alžběta
zpěv


Mgr. Janáčková Milena
violoncello


Mgr. Kudláčková Gabriela
kytara, Přípravný kytarový soubor, Kytarový orchestr


Mgr. Kupčák Pavel
klavír


Lisá Magdalena
zpěv, Komorní pěvecký sbor


Mgr. art. Lisý Ondřej
zobc. flétna, trubka, baryton, tuba, lesní roh, /řípravný dechový orchestr BaŠaPa


Machač František
zobc. flétna, trubka, baryton, trombon, lesní roh, Dechový orchestr BaŠaPa


Mgr. art. Machač František
kontrabas, baskytara, Smyčcový orchestr


Mgr. Mastíková Eva
housle, viola, hudební nauka, přípravná hudební nauka


Bc. Merta Matouš
elektrická kytara


Pavíček Marek
zobc. flétna, klarinet


Pavíček Petr
bicí nástroje


Růžek Jiří
zobc. flétna, klarinet, saxofon


Růžková Blanka
zobc. flétna, příčná flétna


Mgr. Slavíková Simona
kytara, hudební nauka, přípravná hudební nauka


Uhlík František
zobc. flétna, klarinet, saxofon, hoboj, bicí nástroje


Valentová Marie
housle, viola, klavír hudební nauka,Přípravný smyčcový orchestr, MAXIMIX


Vik Pavel
kytara, elektrická kytara


Mgr. Vostřelová Tereza
klavír, hudební nauka


 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé