Hudební obor

Hra na klasickou kytaru

Hra na klasickou kytaru se na naší škole těší velkému zájmu. Každý rok je přijata do přípravného ročníku řada dětí. Kromě individuálního studia se žáci setkávají na koncertech studentů a posluchačů konzervatoří, kteří u nás pravidelně vystupují, během interpretačních kurzů pořádaných v průběhu roku, v rámci komorní hry a při výuce kytarových souborů. Hojně využíváme akusticky upravené koncertní sály na naší škole. Spolupracujeme i s Africkým muzeem Dr. Emila Holuba v Holicích. Pravidelně se účastníme soutěží základních uměleckých škol pořádaných MŠMT. Studium klasické kytary v posledních letech úspěšně zakončila řada absolventů.

Hra na elektrickou a basovou kytaru

Součástí individuální výuky hry na kytaru je také studium hry na elektrickou kytaru a baskytaru. Zaměřuje se zejména na hru v kapelách a orchestrech. Pestrý repertoár, práce s technikou i ozvučením rozvíjí základy, které se upevňují a prohlubují jak jinak než při živém hraní a ve spolupráci s ostatními.

Hra na harfu

V září roku 2017 přijímá ZUŠ Karla Malicha první zájemce o výuku hry na harfu. Žáci prezentují hru na tento nevšední nástroj na koncertech a postupně přibývá nových žáků i nástrojového vybavení. Na harfy menších velikostí tak v současné době hrají i děti přípravných ročníků. Starší žáci se již stihli zúčastnit prvních soutěží a postupně se děti zapojují do komorní hry a souhry s dalšími nástroji.

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé Klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Bicí oddělení Pěvecké oddělení