Hudební obor

Dechové oddělení

Dechové oddělení nabízí svým žákům nepřeberné množství možností k vlastnímu vyjádření hudebního cítění již od nejútlejšího školního věku (první třída ZŠ). Žáci pokračováním ve studiu dále prohlubují své znalosti z hlavního oboru a hudební nauky v Přípravném dechovém orchestru BaŠaPa (do kterého se mohou zapojit hned po zvládnutí prvních not), případně návštěvou volitelné komorní hry. Od třetího ročníku navazuje na studium velký dechový orchestr BaŠaPa, v němž mohou žáci hrát i po skončení druhého stupně. V průběhu studia nebo po jeho ukončení mají žáci možnost zúročit nabyté dovednosti v dalších souborech a orchestrech působících v Holicích a blízkém okolí (Dechový orchestr Kulturního domu města Holic, Dechový orchestr města Hradec Králové, dechová hudba Barevná muzika a mnohé další).Žáci dechového oddělení se pravidelně účastní soutěží pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ale zajíždějí také na mezinárodní soutěže Pro Bohemia (pořadatel Janáčkova konzervatoř v Ostravě) a Žestě Brno (pořadatel Konzervatoř Brno). Studium hry na dechový nástroj se pro mnohé žáky stalo posláním, a proto pokračují v dalším vzdělávání na konzervatořích a vysokých školách.

 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé Klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Bicí oddělení Pěvecké oddělení