Hudební obor

Pěvecké oddělení

  Pěvecké oddělení každé ZUŠ patří k nezbytným pilířům hudebního oboru – nejinak je tomu i na naší škole. Říká se, že lidský hlas je nejkrásnější hudební nástroj na světě – při výuce zpěvu se proto snažíme v našich žácích vzbudit zájem o obor, nadšení do práce a chuť poznávat sebe sama.

 Tvůrčí atmosféru na pěveckém oddělení podporují i workshopy, ve kterých se žáci i učitelé dále vzdělávají. Úzce spolupracujeme především s PaedDr. Alenou Tichou, Ph.D., která vede praktické kurzy se zaměřením na hlasovou výchovu dětí, práci s nezpěváky a profesní únavu hlasu. Své zkušenosti našim svěřencům předávali mj. i zpěvák a skladatel Jakub Kubín, pro něhož jsou charakteristické žánrové přesahy (klasická hudba, šanson i pop), a pedagožka pardubické konzervatoře, členka a zakladatelka Chanson Tria CouCou Radka Rubešová.

  Žáci pěveckého oddělení pravidelně reprezentují školu na soutěžích ZUŠ nebo celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. V minulosti se též úspěšně účastnili Písňové soutěže Bohuslava Martinů v Praze.

  Zpěv se pro některé absolventy stal nedílnou součástí jejich života, a proto v současnosti pokračují ve studiu tohoto oboru na středních a vysokých uměleckých školách. 

  Naším přáním do budoucna je, aby se pěvecké oddělení dále rozrůstalo a panovala na něm i nadále tak přátelský a tvůrčí duch, jako tomu bylo doposud.

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé Klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Bicí oddělení Pěvecké oddělení