Projekt EU

Informace o projektu OPVK

ZUŠ Holice pokročila do své druhé poloviny v rámci projektu OPVK s názvem „Takhle nás to bude mnohem   víc bavit!“ v rámci grantu zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. V první čtvrtině projektu byla   činnost zaměřena především na výběrová řízení (hudební nástroje a výpočetní techniku) a na kurzy pro pedagogy   ZUŠ Holice, kteří si mohli osvojit znalosti s nových metod výuky nebo se také seznámit s notačním SW Finale.   Druhá čtvrtina projektu byla zaměřena na tvorbu výukových materiálů, takže naši učitelé vytvářeli materiály do   hudebních a výtvarných nauk nebo upravovali známé melodie pro nejrůznější seskupení, což nebylo jednoduché a   během pěti měsíců, které strávili na tvorbě materiálů, tak vytvořili dokumenty či partitury, které čítají více jak 3000   stran. Nejpozitivnější na celém projektu je že záměr stát se „konkurence schopným“ na sebe nenechala dlouho   čekat.

O čemž svědčí především výsledky našich žáků na soutěžích v okresních kolech a hlavně ve smyčcových   nástrojích se dá mluvit o naprostém triumfu v mladších kategoriích. Díky nástrojovému vybavení na naší škole   mohl také vzniknout smyčcový soubor, který byl s troškou nadsázky nazván „Komorní filharmonie Holice“, i když   vzhledem k neustále se zlepšující úrovni a počtů žáků možná za několik let dostojí svému názvu. Dalším přínosem   je stále se zlepšující a počtem narůstající dechový orchestr BaŠaPa, který stihne během roku kolem 30 vystoupení.

Zvuk tohoto orchestru je opět podpořen nákupem nových nástrojů a dalšího materiálního vybavení, za které vděčíme hlavně projektu „Takhle nás to bude mnohem víc bavit!“, ale i zřizovateli, který se nemalou měrou podílí   na obnově tohoto vybavení.

Dalším velkým úspěchem naší školy je, že v letošním roce úspěšně vykonali přijímací zkoušky na pardubickou   konzervatoř tito žáci:  Jan Čonka - kytara (p. uč. Viktor Matinek), Marek  Pavíček - klarinet (p. uč. David Langášek)   a Tomáš Pavíček - Trombón (p. uč. František Machač). Opět se v určitém ohledu jedná o zcela mimořádnou   událost, kterou naše škola nepamatuje.        

V následujících měsících bude naší školu čekat především další akce v podobě interpretačních kurzů a tvůrčích   dílen pro naše žáky, při kterých na naší škole přivítáme celou řadu vynikajících učitelů či výkonných umělců. Dále   připravujeme celou řadu výchovných koncertů či animačních programů pro naše žáky a věříme, že touto činností   dokážeme vybudovat v Holicích, takovou ZUŠku, na kterou budeme všichni hrdí. Mgr. art. František Machač