SRP

SRP ZUŠ Karla Malicha je spolkem, který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy. Účelem SRP ZUŠ Karla Malicha je aktivní zájem jeho členů o výchovu a vzdělávání žáků a o činnost Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích.
 

Seznam členů SRP ZUŠ Karla Malicha

Předseda: Bc. Irena Vocásková, Dis

Jednatel: Soňa Kamenická

Pokladník: Stanislava Hrdá

Člen revizní komise:  Lenka Tlapáková

Člen revizní komise: Mgr. Barbora Špatenková

 

STANOVY SRP