Výtvarný obor

Kolektivní výuka výtvarného oboru probíhá  ve skupinách s maximálním počtem 15ti žáků 1x týdně v rozsahu 2 – 3 lekce (1 lekce = 45 minut), a to v budově ZUŠ Karla Malicha a na odloučených pracovištích v Býšti a v Dašicích. Studium se skládá z přípravné výchovy (6 – 8 let), prvního cyklu (9 – 15 let) a druhého cyklu (16 – 19 let). Oba stupně jsou zakončeny absolutoriem, jehož součástí je absolventská výstava.

V hodinách se věnujeme klasickým výtvarným technikám, jako je kresba tužkou, tuší, uhlem, rudkou, pastelem nebo malba temperovými a vodovými barvami. Zabýváme se i méně tradičními technikami – malbou na hedvábí a bavlnu, malbou na sklo, voskovou batikou, enkaustickou malbou, filcováním, akční gestickou malbou, kašírováním, lettrismem, malbou akrylem na plátno apod. Také se věnujeme grafice, především technice linorytu a suché jehly. Součástí vybavení výtvarné učebny jsou dva kvalitní tiskařské lisy. Pokud nám to počasí dovoluje, kreslíme a malujeme v plenéru.


Odborné studijní činnosti střídáme s výtvarnými hrami podporujícími rozvoj dětské fantazie. K uvolnění, odstranění napětí a zlepšení vnitřní rovnováhy dětí slouží abstraktní pocitová malba, k rozvoji zručnosti zase práce s keramickou hlínou nebo drátkování. Teorii dějin umění doplňujeme zajímavými počítačovými prezentacemi a interaktivním výukovým materiálem. V rámci výuky také pořádáme různé výtvarné workshopy (street art, počítačová animace apod.) a jezdíme na exkurze do galerií nebo muzeí. Součástí výuky výtvarného oboru je pravidelné fotografování v přírodě a následná úprava fotografií v počítači.

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé